Om Care4farm

Hvem er Care4farm?

Care4farm ApS er en ejer ledet virksomhed med mere end 10 års erfaring. Vi er leverandør af produkter bestående af hard- og software til overvågning af lagre i landbrug og Industri. Vi leverer produkter til overvågning af temperatur, fugtighed og indhold i bio- og agro produkter på planlagre, i siloer og tanke. Vi leverer til kunder i hele Europa.

“Care4farm blev startet, fordi jeg som landmand selv har erfaret at overvågning af lagrede afgrøder er vigtigt af hensyn til kvalitet og omkostninger.”

Care4farm står for integritet, teamwork og ordentlighed

Vi søger sammenhæng i værdier, metoder, aftaler, handlinger og resultater. Vi deltager i teams hvor bidraget går begge veje og hvor vi innoverer os til resultater. Vi tager ansvar og er pålidelige.

Vores historie

Efter erhvervskarriere på Lego og herefter landmand i 20 år på Bjergegaard i Rebæk ved Kolding stiftede jeg 2011 Care4farm. I samarbejde med Jan Nørskov i Care4all tilpassede vi en gyllealarm med beslag til gylletanke, der lovmæssigt skulle have installeret alarm. Vi solgte ret mange men det var ikke sjovt at sælge noget der var lovpligtigt og ellers ikke havde særlig værdi for landmanden. Desuden vidste vi at vi ret hurtigt mættede markedet med de lovpligtige alarmer og derfor skulle vi finde på noget nyt. Vi faldt for trådløs overvågning af korn-, frø og rapslagre i landbruget. Allerede på vores første deltagelse på messer viste det sig at vores trådløse temperaturspyd var interessant for flere anvendelser. Derfor anskaffede mange landmænd spyddet til korn og frø samt til kartoffelkuler, måling af jordtemperatur og meget andet. Snart var også foderstofindustrien vore kunder og siden er shipping og bulk vareterminaler blevet vore kunder. Vi udvikler og tilpasser vore produkter der alle er til trådløs overvågning af lagre i landbrug og industri.

Vores vision

Care4farm’s vision er at være den fortrukne og mest værdifulde samarbejdspartner til monitorering af biologiske lager.

Vores mission

Overvågning af lagrede agro- og biobulk produkter gennem enkel trådløs monitorering.

Niels Bjerre

Indehaver