Føring af logbog

For at overvåge kornets kvalitet skal der føres logbog over temperatur og vandindhold under nedtørring og oplagring af kornet. Der bør foretages vand- og temperaturmålinger 1 gang om ugen, indtil kornet er lagerfast jf. figur 1. Herefter 1 gang om måneden. Føringen af logbog kan ske både på papir og elektronisk. Elektronisk er StackView® et godt værktøj, hvor spyddet navngives med hal, silo, afgrøde og eksempelvis høstår. Spyddets position, tider for den daglige temperaturovervågning og dokumentation for fysisk kontrol er værdifulde funktioner, som automatisk registreres i StackView

Logbog

Lader man StackView stå samme sted i lageret kan man skrive logbogen direkte ud af StackView®. Så er det let at se og dokumentere udviklingen over lagerperioden.

Del dette indlæg

Relaterede indlæg

Tørring og nedkøling

En hurtig nedkøling og tørring af kornet er vigtig En hurtig nedkøling og tørring af kornet er vigtig for at forhindre vækst af lagersvampe og

Læs mere

Opmærkning af silo

Oplagres der andet end konceptavl af den pågældende kornsort på kornlageret, skal der være en sikker adskillelse, så sammenblanding undgås. Silo(er) med konceptavl skal i

Læs mere

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål kan du kontakte os via vores formular. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.