Læs vores artikler for at lære mere

Føring af logbog

For at overvåge kornets kvalitet skal der føres logbog over temperatur og vandindhold under nedtørring og oplagring af kornet. Der bør foretages vand- og temperaturmålinger

Læs mere

Tørring og nedkøling

En hurtig nedkøling og tørring af kornet er vigtig En hurtig nedkøling og tørring af kornet er vigtig for at forhindre vækst af lagersvampe og

Læs mere

Opmærkning af silo

Oplagres der andet end konceptavl af den pågældende kornsort på kornlageret, skal der være en sikker adskillelse, så sammenblanding undgås. Silo(er) med konceptavl skal i

Læs mere

Kvalitet i marken

Kornets kvalitet fastlægges i høj grad af vejret i vækstsæsonen, men også af sædskifte og dyrkningsforhold. Uanset om kvaliteten er god eller mindre god, gælder

Læs mere

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål kan du kontakte os via vores formular. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.