Kvalitet i marken

Kvaliteten i marken er afgørende for kornets tilstand. Kornets kvalitet fastlægges i høj grad af vejret i vækstsæsonen, men også af sædskifte og dyrkningsforhold. Uanset om kvaliteten er god eller mindre god, gælder det om efter høst at bibeholde den opnåede kvalitet, så afgrøden er i så god kondition som muligt, når det leveres. Dette både af hensyn til fødevare sikkerhed, men også for at opfylde kvalitetskravene til afgrøden og opnå en så god afregningspris som muligt.

Kornlageret

Kornlageret skal være egnet til opbevaring af fødevarer. Dette indebærer bl.a., at der skal være fast bund, og der skal være gode muligheder for rengøring.

Rengøring af kornlageret

En grundig rengøring af kornlageret er vigtig for at bevare kornets kvalitet. Rester af gammelt korn på kornlageret danner grobund for overførsel af skadedyr som kornsnudebiller og kornmider til det nye korn. Visse lagersvampe og toksiner kan også overvintre i gammelt korn og i værste fald ødelægge den nye høst. Det er ligeledes vigtigt at småsten og andre fremmedlegemer fjernes fra lageret, idet de kan give tandskader, hvis de forekommer i det mel, vi køber i supermarkedet. Lageret skal endvidere være fri for rester af GMO produkter samt for fremmed lugt (dieselolie, fiskemel m.m.), da lugten ellers kan overføres til melet.

Gode råd

  • Begynd rengøringen øverst med trykluft og slut af forneden med skovl, kost og støvsuger.
  • Rengør langs kanter og sprækker og husk også at der kan sidde rester af korn i luftkanalerne, kornelevatorer og korngraven.
  • Undersøg lageret for evt. huller og utætheder og reparer disse for at holde mus, rotter og fugle ude.
  • Brug aldrig vand i rengøringen da det skaber gode vækstbetingelser for biller og skimmel.
  • Det gamle korn der sidder i kornelevatoren, når denne tændes for første gang, opsamles og fjernes fra kornlageret.

Skadedyrsbekæmpelse

Det er vigtigt at forebygge mod skadedyr på kornlageret, idet disse kan forringe kornets værdi betydeligt. De mest almindeligt skadedyr omfatter mus og rotter, som udover at fortære kornet, endvidere kan overføre sygdomme. Katte og fugle er ligeledes store smittespredere, bl.a. kan fugle overføre salmonella til kornet. Andre lagerskadedyr omfatter møl, mider og kornsnudebiller. Visse mider gnaver i kernens kim og ødelægger kornets spireevne. Når kornsnudebillens larver ånder, bidrager de til varmeudvikling, som kan føre til dannelse af kondens og mug.

StackView

StackView er et effektiv trådløs temperatur- og fugtighedsmåler værktøj, der overvåger temperaturen og fugtigheden i kornlagerfaciliteter. Ved automatisk at indsamle data i realtid hjælper StackView med at opdage potentielle problemer tidligt. Ved at tilpasse alarmer kan man modtage afvarsler, når temperaturen stiger, hvilket forhindrer kvalitetsforringelsen. Ved at holde StackView på samme sted,  kan man direkte hente en logbog fra ens StackView. Dette gør det nemt at observere og dokumentere udviklingen over lagerperioden. 


Læs også:Sikring af kvalitet på korn og frølagereter

Del dette indlæg

Relaterede indlæg

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål kan du kontakte os via vores formular. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Få de seneste nyheder

Du vil kun modtage et nyhedsbrev om måneden. Du kan til hver en tid afmelde.