Sikring af kvalitet på korn og frølageret

Højere krav til fødevaresikkerhed og produkter

Kravene til fødevaresikkerhed og de produkter, vi som forbrugerne køber i butikkerne, bliver hele tiden højere. Dette gælder ikke mindst for fødevarer. Se også en kort beskrivelse af de vigtigste forhold omkring rengøring af afgrødelageret, skadedyrsbekæmpelse, tørring og nedkølning samt vigtigheden af løbende at registrere temperatur og vandprocenter i kornet.

For at sikre kvaliteten hele vejen fra jord til bord udtages en række landmænd til kontrol af deres lagerfaciliteter, herunder rengøring, skadedyrsbekæmpelse, nedtørring samt føring af logbog, som er et krav ifølge kontrakten med mange foderstoffer. Husk at afgrøden på lageret udgør en stor værdi og skal passes med omhu.

Del dette indlæg

Relaterede indlæg

Føring af logbog

For at overvåge kornets kvalitet skal der føres logbog over temperatur og vandindhold under nedtørring og oplagring af kornet. Der bør foretages vand- og temperaturmålinger

Læs mere

Tørring og nedkøling

En hurtig nedkøling og tørring af kornet er vigtig En hurtig nedkøling og tørring af kornet er vigtig for at forhindre vækst af lagersvampe og

Læs mere

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål kan du kontakte os via vores formular. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.